German speaking Customer Service BOSE

Lisboa Full-time

Detalhes da oferta

Lokalizacja: Lizbona

Mo?liwy start: 02.08, 09.08, 16.08.!
- Nie potrzebujemy ?adnego do?wiadczenia , oferujemy szkolenia
- ?atwe aplikowanie, prze?lij nam swoje CV: sparrow.recruitments@gmail.com
- Start w Home Office w Lizbonie (do momentu, gdy sytuacja b?dzie bezpieczna)


Nasza firma:
Bose Corporation - firma ameryka?ska z siedzib? we Framingham w stanie Massachusetts, za?o?ona przez Amara Bose'a, specjalizuj?ca si? w produkcji profesjonalnego sprz?tu audio. Bose Corporation znana jest z wydawania 100% swoich przychodów na dalszy rozwój i inwestycje. Produkty Bose mo?na znale?? na stadionach olimpijskich, teatrach na Broadwayu, w Kaplicy Syksty?skiej, a nawet w promach kosmicznych.


Obowi?zki pracowników:

Cz??? Twoich codziennych czynno?ci b?dzie obejmowa?a:
- Przychodz?ca obs?uga klienta od klientów Bose;
- Porady dotycz?ce metod p?atno?ci w sklepie internetowym Bose;
- Pomoc przy wysy?ce, dostawie, zwrocie i wymianie;
- Zarz?dzanie danymi klientów, a tak?e rozwi?zywanie wszelkich innych problemów klientów;
- pomoc w sprawach zwi?zanych z rejestracj? produktów;
- przyjmowanie reklamacji;


Co zapewniamy:

- Mo?liwy start: 02.08, 09.08, 16.08.!
- W pe?ni zdalny proces rekrutacji (telefonicznie lub przez WhatsApp)
- Umowa o prac? odnawialn? (12 miesi?cy)
- Konkurencyjny system wynagrodze?:
  • 1300 € miesi?cznego wynagrodzenia brutto (je?li nie potrzebujesz zakwaterowania w firmie)
  • Miesi?czne wynagrodzenie brutto 1000 € (z zakwaterowaniem firmowym - wszystkie rachunki wliczone)
  • Temporary start in the home-office (for technical reasons, you must be located in or around Lisbon) / If the situation is safe, work is planned in a modern office in Lisbon (Portugal)
- Dodatkowe prywatne ubezpieczenie zdrowotne od 1 dnia
- 22 dni p?atnego urlopu w roku
- Pe?ne p?atne szkolenie (ok. 6 dni roboczych na miejscu)


Czego chcemy od Ciebie:

- Nie potrzebujemy ?adnego do?wiadczenia , oferujemy szkolenia!
- Mówisz po niemiecku (co najmniej C1)
- warunek konieczny - Mówisz po angielsku (co najmniej B1)
- Znajdujesz si? w Lizbonie lub jeste? gotowy do przeprowadzki
- Szukasz energicznego ?rodowiska
- Jeste? pasjonatem marketingu w mediach spo?eczno?ciowych i chc? pracowa? dla znanej marki


Pakiet relokacyjny:

- Zwrot kosztów lotu po 9 miesi?cach
- Odbiór z lotniska
- Pomoc administracyjna przy rejestracji w Portugalii
- Roczny p?atny lot w dwie strony do miejsca docelowego


Uwaga: tylko obywatele UE lub kandydaci z wa?nym zezwoleniem na prac? w Portugalii!

Wy?lij swoje CV (napisane w j?zyku angielskim lub niemieckim) e-mailem na adres sparrow.recruitments@gmail.com


 
DistritoLisboa
Habilitações mínimas Escolaridade obrigatória
Experiência mínima 0-1 anos
Idiomas German (at least level C1), English (at least level B1)
Sector de actividade Administração e Serviços de Escritório
Tipo de contrato Full-time
Remuneração 1300€ - 1000€ p/m
Tipo de oferta Emprego
Contactos Sparrow Recruitments
Av. Álvaro Pais 4
1600-034-1600-034 Lisboa
Portugal
Sparrow Recruitments
sparrow.recruitmentsgmail.com

Como responder

Candidate-se aqui